ID-5100

1750 Hz tone
Bluetooth headset.
Brug Your Call Sign til skift af Chat Room
Bruge repeater listen i radioen
Cross Band (Krydsbånd)
DUP/TONE Repeater tone
GPS
GPS - RX Position Display
GPS - RX Position Indicator
HOME knap
Mikrofon justering (Modulation)
NØD reset (All Reset)
Opret et SD kort uden radio
Repeater indgang
Scan
Skifte chatroom (talerum)
Skifte TX power
Slå beacon fra
Squels i DV mode
Sæt VIS til ON
Use Reflector (komme ud på nettet)

Tilbage