ID-51

1750 Hz toneopkald
Indstil beep lyd styrke
Indstil modulation (Altid svag)
Indstil tonekontrol
Indsæt hotspot i programmet og skift chatroom
Skift ChatRoom
Skift power output
Slå AUTO TX fra
Use reflector (brug reflektor)

Tilbage