7     IC-7100

TitelIcom IC-7100 Memory Scan
  
BeskrivelseSer ud til at radioen er sat default til at scanne videre, selvom der er nogen der snakker.

Dette ændres ved at trykke MENU indtil der står M-1 forneden til venstre i displayet.

Tryk så på SCAN i displayet.
Tryk på SET i displayet til højre.
Tryk på Pause Timer og scrol ned til HOLD og tryk på den.
Herefter bliver radioen stående til bærebølgen forsvinder og scanner så videre.
Tryk på MENU for at komme tilbage til start.Tilbage