37     ID-51

TitelIndstil beep lyd styrke
  
BeskrivelseTryk MENU

Drej DIAL (den tynde knap) til Sounds og tryk den blå knap
Drej DIAL til Beeb level og tryk på den blå knap
Drej DIAL til passende styrke og tryk på den blå knap

Tilbage