13     IC-7100

TitelGemme en frekvens i memory (hukommelsen)
  
BeskrivelseTryk på MENU knappen.

Peg på V/M - Der skal stå MEMO lige til venstre for den store DIAL knap.

Når der står det, så kan du dreje på den lille knap i venstre side nederst. Så kan du f. eks. stille den på A01 eller drej hen på en tom plads.

Peg så på den plads hvor der skal stå MHz - så skulle du nu kunne vælge mellem alle bånd.

Peg på 144 - drej på det store DIAL hjul til der står den rigtige frekvens.

Peg på MODE knappen for oven, lige over MHz. Der er så mulighed for at vælge f. eks. FM

Peg så i 1 sekund på MW - frekvensen skulle nu være i memory. HUSK, hvis du gemmer hvor der er noget i forvejen, så vil det blive overskrevet med det nye.

Tryk på MENU når du er færdig.
Tilbage